English Cesky po polsku


Login
Email:
Hasło:

Ranking Soccer Skills of Young Players

Program Ranking Soccer Skills of Young Players powstał w wyniku kilkuletniej indywidualnej pracy trenerskiej oraz przeprowadzanych regularnie testów (badań), które pozwoliły na ustalenie norm, standardów, wykonania zadań piłkarskich uwzględniających przede wszystkim wiek dziecka.

Zbierane od kilku lat wyniki badań są, więc jak najbardziej aktualne a przede wszystkim realne (zdobyte w czasie rzeczywistej pracy z dziećmi i młodzieżą) i odzwierciedlają bieżące tendencje rozwojowe dzieci i młodzieży w uprawianym przez nich sporcie.

Program Ranking Soccer Skills of Young Players i jego podstawowa wersja zamieszczona na stronie internetowej dostępna dla wszystkich, powstała z myślą o : zainteresowaniu piłką nożną a także aktywnością sportową (ogólnie) dzieci i młodzieży, dobrej zabawie młodych piłkarzy, którzy mogą odnieść i porównać swoje wyniki zadań z rówieśnikami nie tylko ze swojego klubu, szkoły, miasta ale także z graczami z całej Polski oraz świata. Wersja podstawowa stwarza możliwość zamieszczenia swoich rezultatów w specjalnie stworzonym rankingu umiejętności młodego piłkarza i stwarza zawodnikowi możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć np. klubom poszukującym zawodników. Starszym zawodnikom daje możliwość wypromowania się, pokazania menedżerom sportowym w Polsce, Czechach i na świecie.

Uzupełnieniem wersji podstawowej programu jest wersja profesjonalna- dostępna podczas obozów i specjalnych zgrupowań Milan Zaplatilek Individual Soccer School, podczas których następuje weryfikacja wyników z wersji podstawowej oraz rozszerzona o kolejne specjalne ćwiczenia kompleksowa ocena młodych piłkarzy wykonana przez naszych profesjonalnych, doświadczonych trenerów – piłkarskich treningów oraz zajęć indywidualnych.

Program w wersji podstawowej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Zakłada samodzielne wykonanie ( z pomocą osoby dorosłej) wszystkich 6 ćwiczeń, z których 3 pierwsze mają charakter statyczny ( są to zadania mniej punktowane przez program oraz kadrę Milan Zaplatilek Individual Soccer School) i 3 kolejnych o charakterze dynamicznym, związanych z ruchem. Każde z zadań posiada określone warunki, zasady- których należy bezwzględnie przestrzegać.

Program Ranking Soccer Skills of Young Players nie ma na celu pobijanie rekordów, prześciganie się w wynikach. Ważniejsze jest osiąganie zrównoważonych wyników przez zawodników z zachowaniem dokładności, precyzji i wysokiej jakości wykonywanego zadania niż dążenie do najlepszego wyniku bez zachowania jakichkolwiek reguł. Prezentowane umiejętności a także ich ciągłe trenowanie, doskonalenie i przestrzeganie reguł z zachowaniem dokładności ruchów, właściwej postawy itd. jest niezwykle ważne i przydatne przy uprawianiu także innych dyscyplin sportowych (np. narciarstwo, tenis)

Zasady oraz warunki zadań określone są w: opisach zawierających dokładne rysunkami oraz filmie instruktarzowym, zapoznanie się z wszystkimi elementami programu jest warunkiem prawidłowego przygotowania i wykonywania ćwiczeń.

Całkowity wynik testu podstawowego jest skorelowany z wieloma parametrami- głównie wiekiem zawodnika ( z dokładnością do każdego miesiąca). Każda kategoria wiekowa posiada odrębną- indywidualną punktację za poszczególne zadania. Dlatego punktacja, czy ocena zawodników z jednego rocznika (przy założeniu uzyskania identycznych rezultatów) jest zróżnicowana, gdyż uwzględnia dokładną datę urodzenia osoby biorącej udział w teście. Zawodnik, który wykona lepiej część statyczną (trzy pierwsze ćwiczenia) a ćwiczenia dynamiczne zakończy z gorszym rezultatem, otrzyma niższą oceną niż zawodnik, który wyższe noty otrzyma w części dynamicznej.

Wierzymy, że tworząc ten program, dajemy Naszym dzieciom skuteczną- zabawową formę uprawiania sportu, rywalizacji oraz możliwość porównywania siebie wzajemnie. Jesteśmy także przeświadczeni o tym, że przy pomocy tego programu i jego rozszerzonej wersji, będziemy w przyszłości podziwiać nowe gwiazdy piłki nożnej na miarę Bońka, Lato, Lubańskiego, Dejny, Smolarka czy Dziekanowskiego.